Slide background

 

Betalingsregler


Regler for aflæsning og betaling:


Selvaflæsning:   15.december 
Indberetning af selvaflæsning:  15. december 
Betalingsfrist:  10. marts og 10. september 

                             

Gebyrer mv:

   Incl. moms
Rykkergebyr for betaling   100 kr. pr. gang
For sen aflevering af selvaflæsning  100 kr.
Ved betaling efter forfaldsdato tillægges rente svarende til  
til Nationalbankens udlånsrente p.a. med et tillæg på
 8% p.a. 
Genåbningsgebyr 
Alle omkostninger  
Flyttegebyr: Betales af fraflyttere, der ønsker opgørelse udarbejdet       125,00 kr