Vandledningsansvar

Hvilket ansvar har forbrugeren og vandværket for vandledningen

Klik HER for at se tegning.

 

 

NYHEDER:

 

20.08.2020

 

REBILD VANDVÆRK

afholder

generalforsamling

Mandag, den 7. september 2020, kl. 19.00 på Rebild Hus

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning 
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag: Ingen
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Bestyrelsen

 

12.03.2020

Udsættelse af generalforsamling

 

På baggrund af den seneste udvikling med Corona-viruset, og i henhold til Statsminister Mette Frederiksens udtagelse onsdag aften, udsættes generalforsamlingen den 23. marts 2020 i Rebild vandværk hermed på ubestemt tid.

Nærmere information følger.

Bestyrelsen.

 

 

 

Nyhedsbreve:

Decmber 2020

nov./dec, 2019

nov./dec. 2018

nov./dec. 2017

december 2015

december 2014

december 2013