Om vandværket


Rebild Vandværk er et privat vandværk. Interessentskabet Rebild Vandværk, der blev stiftet i 1915, har til formål at forsyne medlemmerne med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.

Vandværket forsyner 243 medlemmer med ca. 46.000 m3 vand om året.
Vandforsyningen sker fra to boringer, den ene på Rebild Kirkevej er fra 1974 og den anden på Stendalsvej blev taget i brug fra 2006. 
Vandet fra Kirkevej pumpes op i en beholder på Ørnebjergvej. Fra beholderen pumpes vandet ud på ledningsnettet.

Vandet fra Stendalsvej pumpes direkte ud på ledningsnettet.

Det giver en god forsyningssikkerhed, at et af værkerne kan forsyne hele byen, hvis det andet lukkes ned i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse.

Ledningsnettet på i alt 9 km er stort set skiftet ud med plastledninger siden 1970.

 

Giftfri by

        
Vi har godt drikkevand i Rebild -  Hjælp os med at passe på det.       

 
Brug gasbrænderen til udkrudt
Rebild Vandværk har en gasbrænder, som medlemmerne kan låne til bekæmpelse af ukrudt. På den måde kan vi alle være med til at spare drikkevandet for pesticider.
Brænderen lånes ved henvendelse til Safarikøbmanden
    
        
Du kan se eller printe følgende foldere ud:    

Sprøjtefri have
Folderen "Giftfri by i Rebild"       
Byg en god kompostbeholder       
Byg en fuglekasse
Flis i haven
Kompost af haveaffald
Mos i græsplænen
Ikke mere bar jord