Regulativ

 
Fælles normalregulativ for private almene vandværker i PDF.